Minna Katajoki

Partner
minna.katajoki@sotamaa.fi

Minna Katajoki (o.s. Vammeljoki) on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisuun, riitojen välttämiseen ja konfliktien hallintaan, sekä talousrikosasioihin ja niihin liittyviin yksityisoikeudellisiin vaatimuksiin. Hän toimii asiamiehenä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, jotka koskevat esimerkiksi osakkeidenosto- ja osakassopimuksia, toimitus- ja jakelusopimuksia, yhteisyrityksiä, projekteja ja rakentamista. Minna toimii myös välimiehenä. Rikosprosessissa Minna avustaa yhtiöitä, hallituksen jäseniä ja toimivaa johtoa asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi petos-, lahjus- tai ympäristörikoksiin taikka velallisen rikoksiin. Minna neuvoo asiakkaita myös mm. arvopaperimarkkinasääntelyyn, johdon vastuuseen, kyberturvallisuuteen ja henkilötietojen suojaan liittyvissä asioissa.

Tutkinnot

 • Asianajaja 2015-2021, 2022-
 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2021-2022
 • Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) 2022-
 • Keskuskauppakamarin välimieskoulu 2020
 • Varatuomari 2014, Hyvinkään käräjäoikeus
 • Oikeustieteen maisteri 2010, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • Sotamaa & Co, Partner 2022-
 • Katajoki Law, perustajaosakas 2021-2022
 • Happeo, General Counsel 2021-2022
 • Roschier, Senior Associate 2016-2021
 • Ulkoasiainministeriö, EU-tuomioistuinasiat, ma. lainsäädäntösihteeri 2012
 • Borenius, Associate 2010-2011, 2013-2015

Jäsenyydet

 • International Association of Young Lawyers (AIJA)
 • Young Arbitration Club Finland (YACF)
 • The International Association of Privacy Professionals (IAPP)
 • IT-oikeuden Yhdistys r.y.

Julkaisut

 • “Asianajajaosakeyhtiön osakkaan lakiin perustuva henkilökohtainen vastuu – Oikeusvertaileva katsaus”, P. Taivalkoski ja M. Vammeljoki, Defensor Legis 5/2016

Kielet

 • Suomi, englanti

Rising Star in Dispute Resolution

// The Legal 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2021, Legalease Ltd