ASIAKKAAMME OVAT MEIHIN ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ

Olemme kokenut ja alalla arvostettu asianajotoimisto. Olemme hoitaneet vaativia oikeudellisia toimeksiantoja menestyksekkäästi ja korkealla asiakastyytyväisyydellä yli 25 vuoden ajan.

Toimeksiantomme tulevat usein kollegoiden ja asiakkaiden tai muiden sidosryhmien suositusten perusteella. Työmme laatu puhuu puolestaan.

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi:

  • valtio, kunnat, kuntayhtymät ja useat ministeriöt
  • sairaalat ja korkeakoulut
  • poliisiviranomaiset ja oikeushallinto
  • eri hallinnonalojen virkamiehet
  • pörssiyhtiöt ja niiden johto
  • asianajajat ja asianajotoimistot
  • asiantuntijat ja asiantuntijaorganisaatiot
  • pankit ja vakuutusyhtiöt
  • mediayhtiöt sekä median edustajat
  • yrittäjät ja heidän yrityksensä