ASIAKKAAMME OVAT MEIHIN ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ

Olemme hoitaneet vaativia oikeudellisia toimeksiantoja menestyksekkäästi ja korkealla asiakastyytyväisyydellä yli 25 vuoden ajan.

Toimeksiantomme tulevat pääosin kollegoiden ja asiakkaiden tai muiden sidosryhmien suositusten perusteella. Työmme laatu puhuu puolestaan.

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi:

 • asianajajat ja asianajotoimistot
 • asiantuntijat ja asiantuntijaorganisaatiot
 • pörssiyhtiöt ja niiden johto
 • pankit ja vakuutusyhtiöt
 • mediayhtiöt sekä median edustajat
 • rakennusliikkeet, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt
 • urheilijat ja valmentajat
 • valtio, kunnat, kuntayhtymät ja useat ministeriöt
 • sairaalat ja korkeakoulut
 • poliisiviranomaiset ja oikeushallinnon edustajat
 • eri hallinnonalojen virkamiehet